Papperstidningens död

Papperstidningens död

Idag är det ett faktum att papperstidningen allt mer kommer att försvinna ur samhället och bytas ut mot olika sorters sociala medier som hanterar nyhetsflöden. Men många inom branschen är motstridiga och vill såklart att papperstidningen skall fortsätta produceras. Antingen så måste företaget anpassa sig till den nya tekniken eller så kan man räkna med förluster. Appar, sociala nätverk, communities, bloggar med mera kommer i framtiden att ersätta den klassiska papperstidningen.

Det är dock viktigt att tänka på nya affärsmodeller, så att man inte går miste om den kvalitetsjournalistik som papperstidningen ännu står för. I nuläget så är sociala medier mycket populära men subjektiva plattformar. Det skrivs fritt gällande hur och vad man tänker och objektivitet kommer sällan i första hand. Digitaliseringen kan alltså leda till att vi går miste om kvalitetsjournalistik, vilket såklart ingen vill vara med om.

Hur påverkar digitaliseringen papperstidningen?

Bilden som målas upp av journalister gällande papperstidningens död är ganska mörk. Digitaliseringen må vara positiv för att kunna sprida information fort, men källkritik och trovärdighet för det som sprids blir allt sämre. Digitaliseringen leder till ett mer demokratiskt sätt att yttra sig på, men allt för ofta så tappar informationen sin objektivitet och handlar mer om rena åsikter än fakta. Många tidningar lider idag av ekonomiska problem, trots anpassning till ny teknik.

Papperstidningen så som vi idag känner till begreppet kommer med all säkerhet att förändras. Tidningarna kommer att släppas virtuellt och antagligen så kommer utgivningstakten snart att förändras. De största tidningarna i Sverige ger ut en tidning om dagen, vilket troligtvis förändras i framtiden. Digitala plattformar blir allt starkare, men där kommer nyheterna att skickas upp i realtid och handlar inte om att komma ut i samma takt som tidigare.

Digitala plattformar är framtiden

Idag har de allra flesta papperstidningar anpassat sig till, eller håller på att anpassa sig till, digitaliseringen av tidningen. Detta innebär emellertid inte att tidningarna kommer att fortsätta att vara så som vi idag känner till dem. De tidningar som har starkast plattform på nätet påvisar dock ändå en minskad vinst, så man kan förvänta sig ännu mer förändringar för tidningarna i framtiden. Papperstidningen kommer ganska säkert att upphöra att existera.

Trots digitala plattformar så kommer en förändring att ske inom journalistiken, vare sig man vill det eller ej. Journalister kanske inte längre är anslutna till en viss tidning, som kanske har en viss åsikt, utan istället arbetar helt på egna ben och skriver för flera olika tidningar. Tack vare digitaliseringen, så blir informationssamhället mycket mer demokratiskt, alla har en röst och en möjlighet att komma till uttryck. Dock påverkar detta journalistikens kvalitet.

Nackdelar med pappertidningens död

Det finns några nackdelar med papperstidningens död som kan vara bra att känna till. Dels så kommer det ske riktigt stora nedskärningar inom medieindustrin, så mindre anställda krävs tack vare digitaliseringen. Studier påvisar att så mycket som 25 % kommer att lida av papperstidningens död genom nedskärning inom branschen. Vidare så kan egentligen vem som helst agera som media och influera genom digitaliseringen och papperstidningen död, då det inte finns några filter i nuläget.

Politiker kan ta hjälp av vem som helst, som kanske inte har någon bakgrund inom journalistik men som har en stor skara följare, för att propagera det som man står för. Hur demokratiskt detta än må vara så är det också farligt ur en annan synvinkel, då det handlar om att manipulera personerna in i vissa åsikter. Att “köpa” sig in i mediaflödet kan bli allt lättare om det inte sker någon sorts kontroll eller källkritik.

Hur snart kommer förändringen ske

Idag görs flera olika undersökningar gällande när man tror att papperstidningen officiellt inte kommer existera mer. Denna analys beror dock på flera olika aspekter, men generellt så är siffran mellan 5-10 år. Dels så beror det på hur bra plattformarna anpassas efter behovet, om nya trender kommer att skapas allt eftersom och om den äldre generationen anpassar sig i en snabbare takt. Med andra ord så är det svårt att veta exakt när papperstidningen är död.

Sammanfattning

Det är idag ett faktum att papperstidningen inte har många år kvar innan den blivit helt och hållet ersatt av digitaliseringen. Har man inte hakat på digitaliseringen av tidningen så är det dags att göra det, då man beräknar att papperstidningen kommer att vara död inom 5-10 år. Det finns vissa nackdelar med detta, den främsta är att alla kommer kunna agera medier och att nyhetsflödet blir allt mer subjektivt.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.