Nyheter vs sensationalism

Nyheter vs sensationalism

Inom journalistiken vill majoriteten leverera seriös och objektiv information. Men många tappar ibland den fina linjen mellan att faktiskt leverera nyheter och börjar istället att leverera så kallad sensationalism. Du har nog inte missat alla lockande rubriker som gör att du helt enkelt bara måste läsa tidningen eller nyheten, sedan märker du kanske att rubrikerna i själva verket inte stämde till 100 % och var till viss del överdrivna – detta är sensationalism.

Det är ett smart knep som gör att fler läsare lockas vilket resulterar till större spridning och mer pengar i slutändan. Något som förstås är målet med en nyhet. Sensationalism är inget som bara förekommer i fysiska papperstidningar utan det förekommer även på internet såväl på bloggar, nyhetssajter och övriga kommunikationskanaler. Numera är det allra viktigaste att få stor spridning och inte huruvida objektivt informationen eller nyheten är.

Vad innebär egentligen sensationalism?

Sensationalism handlar om att man systematiskt och på ett redaktionellt sätt inom media, väljer att överdriva en viss nyhet bara för att locka fler läsare eller tittare. Det kan handla om att man förstorar upp en viss händelse eller citerar en mening helt ur kontext bara för att det ska verka som en stor skandal. Journalisten som genomför detta rapporterar en verklig nyhet, men vinklar informationen på ett visst sätt.

Journalisten väljer helt enkelt att använda sig av något dramatiskt för att nyheten ska sälja och rubrikerna vinklas på ett trivialt sätt för att locka fler läsare. Ett exempel på medier som arbetar på detta sätt är kvällstidningar. Du står där i kön och väntar på din tur och ser huvudrubriken på kvällstidningen som får dig att tappa hakan. Oftast så ifrågasätter du nyheten, men av ren nyfikenhet så köper du med dig tidningen hem.

Ökad sensationalism tack vare digitaliseringen

Journalistiken runt om i världen håller på att genomgå en drastisk förändring. Digitaliseringens frammarsch har inneburit många förändringar, dels hur man arbetar men också hur material publiceras. Digitaliseringen har lett till att vem som helst kan publicera nyheter, vilket i sig påverkar objektiviteten i det som skrivs. Journalistiken har blivit mer ytlig och man går inte längre på djupet alla gånger, utan väljer istället att skriva något som är sensationellt och som ska locka läsare.

Seriösa journalister arbetar såklart för att motverka detta, men det är tufft att veta hur man skall gå tillväga alla gånger, speciellt eftersom nyheter med häpnadsväckande historier lockar läsaren och leder till nyfikenhet. Som konsument av nyheter måste du alltid vara varsam och ha en källkritiskt inställning till det du läser. Med tiden kommer det också bli allt mer tydligt vem som faktiskt bedriver seriös journalistik och vem som bedriver sensationalism.

Riktiga nyheter

Vad anses vara en lämplig nyhet? Att överdriva nyheter och skapa lockande rubriker är något som är mycket vanligt idag. Detta betyder givetvis inte att alla nyheter är påhittade och att de överdrivs. Majoriteten har säkra källor som det hänvisas till, dock bör du som läsare eller tittare alltid kontrollera källorna och samtidigt vara källkritisk. Inom journalistik är detta särskilt viktigt då du ej ska tro på allting du läser.

Nyheter är ett perfekt sätt för att få information och uppdatering om händelser som sker, det gäller såväl lokalt, nationellt och internationellt. Dagligen kan du läsa tidningar eller surfa på nätet och hitta nyheter av olika slag. Det kan handla om allt från politik till underhållning. Numera är det dessutom betydligt enklare med spridning av nyheter och information och detta har vi givetvis internet och sociala medier att tacka för.

Vad du bör tänka på som konsument

Du bör alltid tänka på att den som skriver materialet har en intention att sälja informationen. En nyhet har som uppgift att informera samhället om något specifikt, men maskineriet bakom hur nyheten faktiskt kom till kräver pengar. Journalister skall betalas, tidningar skall produceras, hemsidor skall uppdateras och mycket annat. Det är alltså en verksamhet som ska vara lönsam och därför väljer många att använda sig av sensationalism för att sälja mer.

Sammanfattning

Sensationalism blir allt mer vanligt inom media. Detta har bland annat att göra med digitaliseringen, då nyheterna numera sprids i ett mycket högre tempo och vem som helst kan vara nyhetsskapare. Detta leder dock till att nyheter blir allt mer subjektiva och tappar den korrekthet som seriös journalistik strävar efter. Som konsument är det därför viktigt att du ifrågasätter det du läser. En nyhet skall visserligen säljas, men inte till vilket pris som helst.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.