Politiska åsikter

Politiska åsikter

Det har varit några stormiga år inom svensk politik men även inom den politiska journalistiken och 2018 utgör inget undantag. Flera nya partier gör anspråk på väljarkårens uppmärksamhet och missnöjet med de etablerade partierna undgår inte någon och journalisterna påpekar gärna detta. Politik är ett hett ämne när det kommer till journalistik, oftast på grund av att det lockar läsare där många har delade åsikter, vilket gör att reaktioner nås.

Att röra om i grytan och ta fram reaktioner är något som journalister är mycket duktiga på. Sällan har det stormat så hårt som när det kommer till politiken. Politiska ämnen som tas upp är framför allt aktuella när det är valår och ett nytt parti ska ta ledningen i Sverige. Men under årens gång uppdateras det ständigt om mycket annat när det gäller såväl skandaler, händelser och annat inom politiken.

Snabb spridning av nyheter

Tack vare internet-fenomenet och sociala medier är det idag möjligt att fort kunna sprida information och nyheter. Eftersom politik är ett så hett ämne är det också många som vill engagera sig och bidra med sin åsikt. Politiska nyheter hittar du i princip överallt och särskilt i samband med specifika tillfällen såsom när det är valår. Denna typ av nyhet kan dessutom vara fördelaktig för att allmänheten ska komma till insikt eller liknande.

Utmärkande partier tar ofta stor plats i media och det är oftast dem som journalismen kretsar kring. Generellt beror det på att deras åsikter skiljer sig avsevärt mot andra partiers. Något som gärna tas upp i nyhetssammanhang när det gäller politik är främst om invandring, miljö, ekonomi, skola, vård och omsorg. Det debatteras gärna om detta mellan olika partier och journalismen är inte långsam med att följa med i de kraftiga svängningarna.

Begränsningar

En sak är klar att för den som följer med i politiken i all media är att det kan bli hetsigt och spännande. Man har faktiskt till och med försökt begränsa inflytandet inom politiken från sociala medier, Facebook är ett sådant exempel och även Google har fått bannor som förväntar sig censur av alternativa medier under valåret, för att allmänheten ej ska påverkas för mycket. Sverige har ju dock yttrandefriheten att tacka för!

Detta innebär att man i Sverige har möjlighet att yttra sig och tycka så som man själv vill. Det finns tydliga lagar som givetvis tillämpas när det gäller yttrandefrihet. Det är exempelvis inte tillåtet att kränka eller hota någon eller liknande. När det gäller politiska nyheter och information är Sverige ett land i framkant då många andra länder har begränsningar och blockerar dessa typer av nyheter och sajter.

Journalistiken och valåret

För många har det varit tydligt att journalisterna under de senaste åren inte har varit neutrala i sin rapportering. Man har varit influerade av sina arbetsgivares politiska åsikter och istället för att granska makten har man förespråkat den politiska vilja som gällt för tillfället. Detta har naturligtvis legat journalistkåren i fatet. Det ser man på hur mainstream media faktiskt förlorat i läsarantal och många tabloider gått i graven samtidigt som alternativa medier vunnit mark.

Hur bra har detta varit för den journalistiska integriteten. Som journalist är det i många fall viktigt att vara objektiv men faktum är att det i praktiken är svårt, det krävs mycket för att vara neutral i sammanhang där man gärna vill dela med sig av sin åsikt. Därför är det lätt att politiska nyheter påverkas omedvetet, därför gäller det att du som läsare är noggrann med källor och trovärdigheten.

Censur

Från politiskt håll växer skräcken över den allt starkare alternativa rörelsen. De verkar inte förstå sig på hur sökmotorerna fungerar så de vill censurera i dessa. De största sociala kanalerna som exempelvis Twitter, Facebook och Google resulterar till enorm spridning av såväl politiska nyheter men givetvis också annan information. Många länder gör allt för att begränsa och censurera politik i sociala medier, något som inte förekommer i Sverige i samma utsträckning.

Framtiden

Hur det kommer se ut i framtiden är förstås oklart. Något som man vet är dock att sociala medier kommer användas allt mer och mer och förmodligen kommer politiska nyheter uppdateras ännu mer via nätet än vad det gör nu. Via appar kan du dessutom hålla dig ständigt uppdaterad då du i så fall har möjlighet att få notiser när nya nyheter publiceras, detta är ett mycket smart sätt!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.