Sociala medier tar över

Sociala medier tar över

De traditionella sätten att samla in information på och hålla sig uppdaterad om händelser runt om i världen håller på att ändras i en rask takt. Förr så var papperstidningen och radion viktiga källor för att sprida information, men sakta så tog Tv:n över detta. Idag ser man dock att även Tv:n tappar sin ställning till nya former att sprida information på. Sociala medier är nämligen det nya sättet att samla och sprida information på.

Begreppet sociala medier innefattar kort och gott webbplatser och olika appar som innehåller och sprider information. Med andra ord så växte sociala medier fram tillsammans med internet. Detta kan vara i form av olika bloggar, forum, vloggar med mera, vilka alla går under samlingsnamnet sociala medier. De har även en stark roll gällande hur man faktiskt kan skapa nyheter och ökar chansen att sprida all sorts information utan att det styrs av något företag eller verksamhet.

Hur används sociala medier?

Sociala medier används för att sprida information och sammankoppla individer på ett mycket snabbare sätt än tidigare. Det kan handla om att dela med sig av lärdomar, av en produkt som man gillar, en service som man köpt och kanske inte tyckt om. Sociala medier är ett starkt verktyg för att sprida kunskap och nyheter men också göra reklam för vad man står för. Det är ett verktyg som används av såväl företag som individer.

Inom de första stora företag så finns det idag någon som är ansvarig för sociala medier. Denne individ är med andra ord ansvarig för vilken kommunikation företaget sänder och på vilket sätt detta sker. Sociala medier kan leda till stora positiva förändringar, men hanteras det inte korrekt så kan katastrofen vara ett faktum eftersom verktyget är så pass starkt. Det gäller att veta vad för typ av kommunikationssätt man vill använda sig av.

Olika sorters sociala medier

Beroende på om man är privatperson eller ett företag så ser användandet av sociala medier olika ut. Idag publiceras nyheter på nätet och du kan hitta samtliga artiklar som finns i en fysisk papperstidning även på nätet. Tack vare sociala mediers framkomst tror man att i framtiden kommer papperstidningarna försvinna helt vilket är förståeligt. Generellt är det billigare för företag att använda sociala medier och internet just eftersom det innebär en lägre kostnad.

För privat bruk är det främst sociala medier där man publicerar bilder som är populärast, exempelvis Facebook och Instagram. Olika typer av forum används också för att diskutera olika ämnen som politik, relationer, sjukdomar och annat. Det finns en hel del som ägnar sig åt att blogga, detta innebär att du har en webbsida på nätet där du kan publicera texter och bilder i en längre och större omfattning är på till exempel Facebook.

Sociala medier yrkesmässigt

Tack vare sociala medier har det dykt upp mängder med jobbmöjligheter. Idag är det vanligt att företag har en person eller flera som ansvarar för verksamhetens marknadsföring i de sociala kanalerna. Numera är det inte bara självaste papperstidningen som ska tryckas utan nu ska även artiklarna finnas på internet, samt delas på företagets Facebook-sida och Instagram för att få ytterligare spridning. Sociala medier har förmågan att sprida information som en löpeld.

Sociala medier har också gjort att vissa personer kan livnära sig på att publicera bilder och text på sina privata konton. I dagsläget är det inget konstigt att ha sociala medier som heltidsjobb och vanligtvis är lönen väldigt hög. Många kändisar samarbetar med välkända företag och får miljontals kronor för ett sponsrat inlägg. Sociala medier är en bransch som växt sig stor och som också ekonomiskt sett drar in miljarder.

Hur kommunikationssättet förändrats på grund av sociala medier

Idag nås människan av nyheter som sker runt om i hela världen blixtsnabbt. Nyhetsflödet som strömmar in i våra mobiltelefoner kan komma från nästan vart som helst på jorden, så länge vi följer en viss blogg, app eller liknande kanal. Människan kommunicerar med varandra i snabb takt och man sprider information i samma stund som nyheten sker. Det finns ingen mellantid som passerar när det gäller sociala medier utan allt sker i realtid.

Finns det nackdelar med sociala medier?

Vissa menar på att sociala medier lett till att individen idag alltid är uppkopplad och hela tiden blir matad med information. Detta må vara riktigt och självfallet så kommer en viss anpassning att ske inom de nästkommande generationerna. Det råder ingen tvekan om att människan tack vare sociala medier är mycket mer uppdaterad kring flera olika ämnen, och inte bara den information som tidningar eller nyheterna på TV väljer att rapportera kring.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.